Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Ένας συνοπτικός οδηγός για το νέο φόρο διαμονής που θα ισχύσει από 1/1 του 2018

Επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία από 1ης Ιανουαρίου του 2018 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Ο φόρος διαμονής κυμαίνεται από 0,5 έως και 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση και σύμφωνα με τη διάταξη βαρύνει τον διαμένοντα στο κατάλυμα, δωμάτιο ή διαμέρισμα. Επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν από την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση σχετικού παραστατικού.

Η απόδοση του φόρου γίνεται από την επιχείρηση. Θα ακολουθήσει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Δείτε παρακάτω έξι σημεία - κλειδιά για το φόρο διαμονής

1. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεωτικά εφαρμόζουν το φόρο διαμονής και με ποια ποσά; 

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
και

β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα: σταθερό ποσό 0,50€

Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις

      2. Σε ποια βάση υπολογίζουμε το φόρο διαμονής;

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από την 01/01/2018 ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας.

       3. Ποιόν επιβαρύνει ο φόρος;

Ο φόρος επιβαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη που διαμένει, καταβάλλεται κατά την αναχώρηση από τον Πελάτη, παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από την επιχείρηση.   

      4. Σε ποια χρονική στιγμή επιβάλλεται και  εκδίδεται το παραστατικό με το φόρο διαμονής;

Επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις.

      5. Πότε αποδίδεται οι φόρος διαμονής;

Ο φόρος διαμονής θα αποδίδεται κατά μήνα με ειδική δήλωση και πληρώνεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί  π.χ. ο φόρος διαμονής που έχει εισπραχθεί τον Ιούλιο θα καταβληθεί έως την 31 Αυγούστου. 

       6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φόρου διαμονής;

Ο «Φόρος Διαμονής» επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, δεν προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, δεν υπολογίζεται ΦΠΑ επί του φόρου.
   
       7. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο “φόρο διαμονής”;

α. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 και
β. Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014. 

Βασίλης Εμμ. Αντωνακάκης

Φοροτεχνικός

Η Μεγαλύτερη Αναδιάρθρωση του Ιδιωτικού Χρέους


Το νομοσχέδιο της μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ, βρίσκεται στην βουλή. Αποσκοπεί στην οριστική ρύθμιση των ανοικτών δανειακών υποχρεώσεων εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών και επιχειρήσεων .  Ειδικότερα προβλέπεται για τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες η δυνατότητα της διαγραφής κεφαλαίου και τόκων , και στις μεγαλύτερες τζίρου επιχειρήσεις η διαγραφή μετά από συμφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών.  Καθοριστικός παράγοντας είναι η βιωσιμότητα της επιχείρησης , όπου σε αντίθετη περίπτωση θα ενεργοποιείται η διαδικασία της εκκαθάρισης από ειδικά ορισμένο διαχειριστή.

Περισσότερα

Υποβολή Δηλώσεων έως τις 30 Ιουνίου

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται:

Περισσότερα

Κοινωνικό Μέρισμα

1. Με βάση ποια κλίμακα υπολογίζεται η διανομή του κοινωνικού μερίσματος; Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας.

Περισσότερα

Συνοπτικές Αλλαγές στις Επιχειρήσεις από την 01/01/2014

1. Καταργείται το Δελτίο Αποστολής για την διακίνηση αγαθών και αντικαθίσταται με το σημείωμα διακίνησης με περιεχόμενο αντίστοιχο του Δελτίου Αποστολής. Εφόσον όμως για την διακίνηση έχει ήδη εκδοθεί Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής δεν απαιτείται έκδοση άλλου παραστατικού διακίνησης.

Περισσότερα